Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Bỏ quy hoạch tổng thể về tổ chức hành nghề công chứng

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:07:38 PM

Đó là một trong những nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Trong lĩnh

Đó là một trong những nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.  Trong lĩnh

024.39780568