Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Thông báo về việc thay đổi thời gian tham dự Đại hội Hội Công

Cập nhật: 27/8/2019 | 12:54:04 PM

Ngày 09/01/2019, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam có Thông báo số 01/TB-BVĐ, nội dung nêu rõ việc thay đổi thời gian tham dự Đại

Ngày 09/01/2019, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam có Thông báo số 01/TB-BVĐ, nội dung nêu rõ việc thay đổi thời gian tham dự Đại

024.39780568