Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Thành lập Văn phòng công chứng năm 2018; Quy định về tiêu chí và

Cập nhật: 27/8/2019 | 12:52:20 PM

Thành phố cho phép thành lập thêm 13 Văn phòng công chứng Ngày 14/3/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 952/UBND-NCPC chấp thuận đề xuất của Sở Tư

Thành phố cho phép thành lập thêm 13 Văn phòng công chứng Ngày 14/3/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 952/UBND-NCPC chấp thuận đề xuất của Sở Tư

024.39780568