Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Dự thảo Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Cập nhật: 27/8/2019 | 12:54:26 PM

Ban Vận động thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam gửi đến các Hội viên toàn văn bản dự thảo Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Toàn văn

Ban Vận động thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam gửi đến các Hội viên toàn văn bản dự thảo Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Toàn văn

024.39780568