Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Đôi điều về việc giả mạo đương sự trong khi thực hiện giao dịch

Cập nhật: 27/8/2019 | 12:53:01 PM

VÀI DÒNG SUY NGẪM - Nhân sự việc "bị giả mạo người" trong Hợp đồng ủy quyền đi giao dịch bán nhà tại Văn phòng Công chứng! Tôi đã xem lại hồ

VÀI DÒNG SUY NGẪM - Nhân sự việc "bị giả mạo người" trong Hợp đồng ủy quyền đi giao dịch bán nhà tại Văn phòng Công chứng! Tôi đã xem lại hồ

024.39780568