Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề

Cập nhật: 27/8/2019 | 12:53:42 PM

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng vào quý I/2019. Hội CCV TP HCM sẽ tổ chức lớp ôn tập (miễn phí)

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng vào quý I/2019. Hội CCV TP HCM sẽ tổ chức lớp ôn tập (miễn phí)

024.39780568