Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:01:37 PM

Ngày 23/03/2019, Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh. Theo đó quy định rõ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ,… của Văn phòng Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/03/2019, Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh. Theo đó quy định rõ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ,… của Văn phòng Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh.

024.39780568