Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Dự thảo Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:09:04 PM

Hiệp hội Công Chứng viên Việt nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Công Chứng viên toàn quốc sắp được thành lập. Điều lệ là văn bản quan trọng chi

Hiệp hội Công Chứng viên Việt nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Công Chứng viên toàn quốc sắp được thành lập. Điều lệ là văn bản quan trọng chi

024.39780568