Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2

Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:02:07 PM

Ngày 19/07/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1621/QĐ-BTP về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

Ngày 19/07/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1621/QĐ-BTP về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

024.39780568