Tin tức hoạt động
Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản
Refresh hình ảnh Thương hiệu
Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 1
Banner 2
  • Hướng dẫn nghiệp vụ 1

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 10

  • Mẫu Quyết định về việc kết nạp luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 09 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Danh sách đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Đề cương chi tiết của hồ sơ vụ việc kiểm tra thực hành

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Bìa Hồ sơ kiểm tra thực hành

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Sổ nhật ký tập sự

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/201

   Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

  • Mẫu Đăng ký tập sự hành nghề Luật sư

  • Ban hành

   Số/ ký hiệu

  • 18/08/2016

   Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)

024.39780568